COVID-19

COVID-19 – КРИТИЧНИ ТОЧКИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО

В предишна статия, Ви запознахме насоките на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) за избор на дезинфектант. Вижте.

Следваща стъпка в процеса е установяване на критичните точки и начина на обработка.

Какво е критична точка и как се установява?

Критични точки са всички повърхности, свързани с голям трафик на хора, както и често докосваните повърхности (подове в банкови учреждения, бизнес сгради, перони на метростанции; подове в коли на градски и междуградски транспорт; бюра, дръжки на врати, прозорци; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; гишета за обслужване на пътници, клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място).

Колко често да се провежда дезинфекция?

Всички критични точки подлежат на ежедневна дезинфекция с цел предпазване на разпространението на COVID-19.

При наличие на потвърдени случаи на COVID-19 в населеното място честотата на дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличи, като в зависимост от обектите тя може да варира от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час или след всеки курс (например при транспортните средства).

Какво друго е важно да спазваме?

1.За всички обществени тоалетни и за други обекти с обществено предназначение е необходимо да се следи за изразходването и своевременно осигуряване на хигиенни продукти, като течни сапуни или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете.

2.Трябва да се осигури регулярно изхвърляне на боклука.

3.Персоналът, отговарящ и поддържащ санитарно-хигиенното състояние на обектите, трябва да бъде снабден и да използва лични предпазни средства.

4.Личните предпазни средства се отстраняват внимателно.

5.Личните предпазни средства, които не са за еднократна употреба, като очила, шлем, ръкавици, подлежат на дезинфекция чрез накисване или забърсване.

6.Личните предпазни средства за еднократна употреба се изхвърлят безопасно.

7.След сваляне на личните предпазни средства (маски, ръкавици, престилка и/или др.) ръцете задължително се измиват с вода и сапун или се дезинфекцират с алкохолен продукт.

Спазвайте насоките за Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). Запазете здравето на хората.

Източник: www.ncipd.org

Share post

Start typing and press Enter to search

Вашата количка

Нямате артикули в количката.