ЗАПОВЕД ВЪВЕЖДА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Работодателите са задължени да извършват дезинфекция на работното място и работните помещения най-малко два пъти в рамките на деня, както и да създадат организация да се ограничат до минимум преките контакти между служителите в предприятието.

Това са част от мерките за предпазване от новия корона вирус COVID-19, които се въвеждат със заповед на Министерството на труда и социалната политика на 02.04.2020 г. и влизат в сила до отмяна на въведеното извънредно положение.

Какви са задълженията на работодателите?

1.Да се проведе инструктаж на служителите и да се осигурява актуална информация за рисковете от заразяване. Да се предоставят инструкции, информационни материали и указания за ползване на надеждни източници на информация.

2.Да се въведе пропускателен режим, гарантиращ на територията на предприятието да не се допускат работници и външни лица с грипоподобни симптоми или прояви на остри заразни заболявания.

3.Да се сведат до минимум преките контакти както между служителите, така и между тях и външните лица на територията на предприятието, а когато е възможно – да се спазва дистанция от не по-малко от 1 –1.5 м.

4.Задължително почистване и дезинфекция на работните места, санитарните помещения и местата за почивка и хранене. Дезинфекцията да се извършва минимум два пъти ден/смяна. При сменен режим да се извършва задължителна дезинфекция след приключването на всяка смяна.

Кои са критичните точки за дезинфекция на работното място вижте тук.

5.Да се осигурят всички условия за спазване на лична хигиена: топла вода, препарати, салфетки за еднократна употреба, дезинфектанти и други.

6.Да се осигури редовно проветряване на помещенията.

7.Да се осигурят всички необходими според дейността лични и колективни средства за защита на работещите – защитни маски, ръкавици и други.

8.Да се извършва дезинфекция и проветряване на превозните средства след всеки курс, при използване за служебен транспорт, като се сведе до минимум броя на работниците и служителите в превозното средство и им се осигурят защитни средства.

9.Временно да се отстраняват от работа работниците и служителите, които проявят грипоподобни симптоми или когато работниците и служителите не използват предоставените им лични предпазни средства.

Кои са въпросите, на които трябва да си отговорите като работодател?

1.Как ще изпълните заповедта на Министерството на труда и социалната политика за предпазване от COVID-19 на работното място?

2.Имате ли назначени служители, които да отговарят за почистването и дезинфекцията?

3.Можете ли сами да осигурите средства за почистване, дезинфектанти, диспенсъри и всички необходими предпазни средства?

4.Знаете ли кои са правилните препарати, как се използват и кои са критичните точки за обработка?

Как ние от EuroClear ще Ви помогнем?

Ще Ви осигурим спокойствие, че ще спазвате всички законови изисквания, стандарти и препоръки. Ще се погрижим за здравето и безопасността на Вашите служители и клиенти.

А бизнесът Ви, ще работи.

Share post

Start typing and press Enter to search

Вашата количка

Нямате артикули в количката.