Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Единен портал за заявяване на електронни административни услуги 

Знаете ли, че от 27 юли спира работата на сайтовете на Търговския и Имотния регистър? Създаден е единен портал за заявяване на електронни административни услуги – ЕПЗЕУ, който ще ги замести изцяло.

Според информация, публикувана на сайта Единният портал portal.registryagency.bg обединява Имотния регистър (ИР) и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ).

Ползването на новата платформа има следните технически изисквания:

– актуална версия на операционната система за компютри и смарт устройства (напр. над Windows 8 или MacOS 10 и др.)
– актуална версия на интернет браузъри като Microsoft Edge based on Chromium, Chrome, Mozilla Firefox или Safari.
Порталът няма да бъде достъпен от устройства със стари, неподдържани от производителите операционни системи и браузъри.

Новият портал ще бъде презентиран на два етапа:

1. В периода до 27 юли 2020 г. – възможност за регистриране на потребителски профили, инсталиране на електронен подпис/сертификат от АВ или ПИК на НАП/ и с единствена активна опция за извършване на справки.

2. На 27 юли 2020 г.– активиране на всички електронни услуги в portal.registryagency.bg и спиране на сега действащите – brra.bg  и icadastre.bg.
 
На първия етап – до 27 юли 2020 г., portal.registryagency.bg ще можете да извършвате следните дейности:

1. Да регистрирате потребителски профил и да инсталирате и присъедините към профила си електронен подпис/сертификат, издаден от Агенция по вписванията след 23.04.2020 или ПИК на НАП. Можете да видите подробно как да направите това тук

2. Да направите тестово подписване на заявление. Процесът стъпка по стъпка е показан тук

3. Да извършвате справки, за които не се дължи държавна такса. При необходимост да преглеждате сканирани документи, сърдържащи се в делата на търговците/ЮЛНЦ, порталът ще изисква да въведете КЕП/сертификат от Агенция по вписванията/ПИК на НАП.
До публикуване на пълната функционалност на новия портал, ще можете да заявявате електронни услуги единствено на brra.bg и icadastre.bg.

4. Да използвате новите за Имотен регистър безплатни справки – проверка на статус на заявление, проверка на местонахождение на Служба по вписванията, Калкулатор за изчисляване на държавни такси.

След 27 юли ползването на електронни услуги ще може да се извършва само на portal.registryagency.bg

В новия единен портал заплащането на такси за извършване на справки чрез отдалечен достъп от Имотния регистър ще се извършава единствено по електронен път. 
Наличните средства по сметка на потребител в icadastre.bg ще бъдат прехвърлени автоматично след 27 юли, ако потребителят е заявил в профила си в новия портал желание за обединяване на профил. 

Източник portal.registryagency.bg

Ако тази статия, Ви е била полезна, разгледайте и други статии в Блога.

Euroclear

С нас е по-лесно!

Share post

Start typing and press Enter to search

Вашата количка

Нямате артикули в количката.