оценка на риска

OiRAонлайн оценка за бизнеса на риска от разпространение на COVID-19

Всеки работодател в България, вече може да направи оценка на риска от разпространение на COVID-19 онлайн.

В помощ на бизнеса Инспекцията по труда адаптира интерактивен инструмент, разработен от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA).

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА OIRA

OiRA (Online Interactive Risk Assessment) е уеб базиран инструмент, чрез който работодателите могат да оценяват риска за здравето и безопасността на работното място. Той е със свободен достъп за всеки, срещу регистрация, през платформата на EU-OSHA https://oiraproject.eu/bg/oira-tools.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

OiRA може да бъде използван бизнеси, които искат да оценят какви са рисковете за здравето и безопасността на техните служители.

Целта му е да подпомага изготвянето на оценка на риска от разпространение на COVID-19 и план за действие, съобразен с изискванията за съответната стопанска дейност.

Подпомага много малките предприятия, които нямат назначени квалифицирани служители, отговарящи за превенцията.

ЕТАПИ НА ОЦЕНКАТА

1.Подготовка

Започва се с избор и преглед на конкретната оценка, която предстои, като тя може да се адаптира към спецификата на Вашата дейност.

Може да разпечатате съдържанието на инструмента, да го разгледате и обмислите. Така ще може търсите информация, която да Ви помогне да отговорите на въпросите на оценяваното работно място. Имате възможност да обходите помещенията и да набележите възможните опасности. След това можете да въведете информацията в инструмента.

Добре е да разпространите съдържанието на оценката между работниците или техните отговорници и да ги поканите да участват в определянето на опасностите и критичните точки. Тяхната обратна връзка трябва да бъде взета под внимание, когато се попълва този инструмент с цел преценяване на рисковете и вземането на решения за превантивни действия.

2.Определяне

OiRA съдържа списък с твърдения или въпроси относно потенциалните опасности или проблеми за здравето и безопасността, които е възможно да съществуват на конкретното работно място.

Чрез отговори с „да“ и „не“ потвърждавате наличието на въпросните опасности или проблеми. Ако не можете да дадете точен отговор в момента, може да оставите въпроси, на които да отговорите по-късно.

3.Оценяване

В етапа Оценяване определяте степента на риска за всеки от проблемите, срещу които сте маркирали „за разрешаване“.

4.План за действие

На четвъртия етап от оценката можете да решите какви мерки ще предприемете по отношение на идентифицираните рискове и какви ресурси ще бъдат необходими.

Въз основа на информацията, въведена от Вас на следващия етап можете автоматично да генерирате и разпечатате доклад.

Запазете здравето и безопасността на Вашите служители. Те са ядрото на Вашия бизнес.

OiRA се грижи за оценката на риска, ние от Euroclear работим с Вас за превенция чрез професионално почистване и дезинфекция.

С нас е по-лесно!

Ако тази статия Ви е била полезна, вижте другите ни статии по темата предпазване от COVID-19 на работното място тук.

Източник: https://oiraproject.eu

Share post

Start typing and press Enter to search

Вашата количка

Нямате артикули в количката.